מנהל המטה לבטיחות בדרכים: רתם גן - קב''ט המועצה
טל': 08-8634208
rotemg@ma-soreq.org.il

המטה לבטיחות בדרכים במועצה משוייך למחלקת ביטחון ואמון על הקשר שבין הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים למוסדות החינוך באמצעות רכזי הזה"ב בבתי הספר.
במסגרת הקשר הזה מתבצעים קמפיינים רבים להסברה קהילתית, הסברה חינוכית בבתי הספר, מכירת קסדות, צביעת כבישים,
בניית מתחמי הסעות בטוחים ומותאמים (בשיתוף מחלקת הנדסה).
משמרות הזה"ב ושבוע הבטיחות המתקיימים גם הם במועצה נכללים תחת המטה לבטיחות בדרכים.