פינוי גזם ופסולת ביישובי המועצה

להיכן מפנים: למקומות הייעודיים הפזורים ביישובים.
מידע אודות מיקום פינות הגזם ניתן לקבל במחלקת שפ"ע (לתושבי יד בנימין בלבד) ובמזכירויות היישובים .

מתי מפנים: יד בנימין בימי רביעי בבוקר . ניתן להוציא גזם וגרוטאות מיום שלישי בצהרים ועד יום רביעי בשעה 6:00 בבוקר.
שאר היישובים בימי חמישי בבוקר. ניתן להוציא גזם וגרוטאות מיום רביעי בצהרים ועד יום חמישי בשעה 6:00 בבוקר.

מה מפנים לעמדות הגזם היישוביות:

  1. גזם הנובע מטיפול שוטף בגינה הביתית.
  2. גרוטאות – החלפת רהיט, מוצאי חשמל אופניים וכד'.

במידה ויש כמויות גדולות הנובעים מביצוע פרויקטים גדולים (כריתת עצים, שיקום הגינון וכד') יש לשלוח הודעה מראש למוקד 2621*

מה לא מפנים לעמדות הגזם

  1. פסולת בניין אין להוציא כלל! הפינוי באחריות התושב בלבד לאתרי פסולת מאושרים
  2. קרטונים – יש לפנות למרכזי המחזור הפזורים ביישובים

אכיפה – הוראות חוק שמירת הניקיון הינן חובה על כלל התושבים ויאכפו ע"י פקחים של המועצה.
הוצאת גזם, ריהוט גרוטאות ופסולת חריגה שלא לפי הכללים יגררו קנס.

בואו נשמור יחד על מועצה ירוקה ובריאה שכיף לחיות בה.