מחלקת הגנים והגיל הרך במועצה, שואפת ליצירת מערכת מובילה ואטרקטיבית עם סביבה לימודית, איכותית וחדשנית המאפשרת פיתוח אישי לכל פרט. ההתפתחות הדמוגרפית מציבה בפנינו אתגרים רבים ומחייבת אותנו לעבוד בגמישות על מנת לממש את החזון, תוך מענה מיידי בפתיחת גנים ומעונות והעברתם למבני קבע, העשרת הציוד, עיצוב הסביבה החינוכית ובניית נהלים וכללים.

העבודה נבנית לטווח הרחוק ונעשית במספר מישורים:

  1. שיתוף פעולה רציף עם מפקחת משרד החינוך והמדריכה הפדגוגית להכנסת תוכניות למידה, פיתוח דרכי הוראה והתמקצעות הן בגנים הוותיקים והן בגנים החדשים. במסגרת זאת ניתנת הדרכה וייעוץ פדגוגי, השתלמויות למידה ופיקוח.
  2. אחריות ויוזמות של המועצה על מנת להשלים חסרים, במסגרת זאת אנו עובדים במהלך השנה על מספר פרויקטים:

סדנאות וליווי לגננות החדשות על מנת להביאן ליכולת מקצועית גבוהה והעצמתן כמנהלות גן על כל המשתמע מכך.

  • השתלמות סייעות בה נחשפות הסייעות לנוהלי עבודה, דילמות חינוכיות, עבודת צוות ושיתוף פעולה עם הגננת.
  • גיבוש צוותי עבודה כמנוף לקידום העבודה החינוכית- ניתנים לאורך כל השנה מפגשי למידה תוך בניית הווי חברתי תוך יישובי ובין היישובים. מפגשי למידה חווייתיים וערבי הווי.
  • רצף גנים- אנו מקיימים שיתוף פעולה הדוק עם בי"ס ברויאר על מנת להקל על המעבר מהגן לביה"ס. אנו עורכים מפגש למידה של גננות גן חובה עם מורות כיתות א',ב' על מנת לבנות הכנה נכונה לכתה א' הן בתחום הקוגנטיבי, הן בתחום המוטורי והן בתחום הרגשי. במהלך השנה יבקרו ילדי הגן בבית הספר כהזדמנות להכיר את הסביבה החינוכית החדשה והצוות החינוכי.
  • זה"ב בגן – בסיוע משרד החינוך, המחלקה לשירותים חברתיים והמתנ"ס אנו מפגישים את הדור המבוגר עם ילדי הגן תוך יצירת מסגרת פעילות קבועה במסגרת הגן ובליווי ותמיכה של הגננת.
  • איכות הסביבה – אנו עובדים, לומדים וחיים בעולם המתפתח ללא הפסק. החיים המודרניים גובים את מחירם לא מעט על חשבון הסביבה. לפיכך, במועצה משקיעים רבות בתחום רחב זה. גם מחלקת החינוך מתגייסת לתרום את חלקה.
  • מרכז מדעי – מרכז העשרה לגיל הרך הינו מרכז אזורי המשלב תחת קורת גג אחת מדע ואמנות ובדרך זו יוצר תמונה תרבותית עדכנית ורחבת אופקים. המרכז מעניק העשרה תרבותית וגירוי אינטלקטואלי לילדים צעירים ומהווה "מיני מוזיאון".
  • ליווי גנים ומעונות ישובי המועצה, תמיכה ומעקב במעונות על נושאי השתלמויות לצוותים החינוכיים, פיקוח בנושאים פדגוגיים וחינוכיים.
  • אנו זוכים להפעיל מערכת חינוך מתפתחת וגדלה המאחדת בתוכה מגוון רחב של משפחות וקהילות. לכל קהילה הצרכים שלה ודרישות שונות. אנו פועלים מתוך חזון ואמונה כי למרות השונות והשוני נשכיל למצוא את המשותף ולקיים מערכת שנותנת מענה רחב ואיכותי לכולם.