שרף שרית – מקדמת בריאות ואיכות הסביבה
גיל גבעתי – חבר
דוראל אברמוביץ' -חבר
אורן מגידיש -חבר