שי רייכנר – ראש המועצה – יו"ר
אחיקם רמות – חבר
משה פריימן – חבר
אורן מגידיש – חבר
דוראל אברמוביץ' – חבר
גיל גבעתי – חבר