שי רייכנר – ראש המועצה – יו"ר
יוסף ויסנשטרן – חבר
יגאל מעודד – חבר
משה פריימן – חבר