עו"ד אבי אלבו – יו"ר
עו"ד אליאב טאוב – חבר
עו"ד יעל זלינגר – חברה
עו"ד נמיר ריצ'י  – חבר