שי רייכנר – ראש המועצה – יו"ר
ישעיהו דובדבני – חבר
יוסף וייסנשטרן – חבר
יגאל מעודד – חבר
משה פריימן – חבר