מועצה המונה שבעה יישובים דתיים וחרדיים המקיימים חיי קהילה איכותיים, תוך שמירה על צביון כפרי, חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית.

מטרות ויעדים:

  • קיום מערכת חינוך פורמלית ובלתי פורמלית מצויינת, מותאמת קהילה ומוכוונת עתיד.
  • שמירה על ציביון קהילתי דתי וחרדי.
  • טיפוח המרחבים הפתוחים וערכי הנוף, החקלאות, הטבע והמורשת הייחודיים לאזור.
  • מתן שירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי.
  • מיצוי הפוטנציאל הכלכלי וקיום תעסוקה איכותית, תוך פיתוח החקלאות, התשתיות והתיירות הכפרית, בשילוב עם הרשויות הסובבות.
  • הרחבת היישובים.