לפניה אל מחלקת חינוך לחצו

מחלקת החינוך במועצה אזורית נחל שורק עוסקת בתכנון ארגון ניהול ותפעול מערכת החינוך לתושבי המועצה, החל מהגיל הרך דרך החינוך היסודי והעל יסודי.


חזון מחלקת החינוך
בתחומי נחל שורק תפעל מערכת חינוך מקצועית ומתקדמת, הנותנת מענה איכותי לכל תלמיד ותלמידה. בוגרי מערכת החינוך בנחל שורק יהיו בעלי מידות טובות, אוהבי תורה ודעת, פעילים חיוביים בחברה ותורמים לה.

תחומי סמכות ואחריות:

1. הגיל הרך – הכולל  44 גנים ומעונות.
2. 13 בתי ספר יסודיים ועל יסודיים.
3. תפעול ופיתוח שוטף של תשתיות מוסדות החינוך .
4. מתן תמיכה ארגונית ומקצועית לצוותי החינוך במועצה .
5. תפעול שוטף של המערך הלוגיסטי החינוכי הכולל :מערך היסעים, בניית מוסדות חינוך, הצטיידות .
6. הפעלת תכניות חינוכיות ייחודיות.
7. הפעלה ובקרה של חינוך מיוחד.
8. מעקב אחרי הביקור הסדיר במוסדות החינוך עפ"י חוק חינוך חובה.

עקרונות מנחים:

1. הבטחת מענה חינוכי מתאים לכל תלמיד/ה, בהתחשב במגזר החברתי ובצרכים האישיים של התלמיד/ה.
2. שיפור מתמיד של עבודת מוסדות החינוך בתחום המועצה.
3. מתן תשתיות הולמות למוסדות החינוך שיאפשרו פעולה איכותית.
4. חיבור מוסדות החינוך לקהילה.
5. חיזוק היחס האישי לפרט במוסד.