תלמוד תורה חרדי, המתנהל בהדרכתם של גדולי ישראל ורבני יסודות ובית חלקיה. דגש על הכנת התלמידים לחיי תורה ויראת שמים ולרכישת בסיס איתן ללימוד תורה בהיקף והעמקה.

מנהל: הרב יהושע כהן  דוא''ל:  k0527614181@gmail.com