פרוטוקולים

מליאת המועצה מתכנסת אחת לשישה שבועות לפחות וחבריה נבחרים מחדש בכל פעם שמתקיימות בחירות לרשות המועצה.

שמות חברי המליאה שנבחרו בבחירות המוניציפאליות האחרונות הם:

שם מלא

טלפון

כתובת מייל

יישוב

אביכזר דוד

050-2626265

1426ad@gmail.com

יד בנימין

גבעתי גיל

054-6955560

givati.gil@gmail.com

בני ראם

דובדבני ישעיהו

050-5441280

dovdevanis@gmail.com

בית חלקיה

וייסנשטרן יוסף

054-4793887

yozv@walla.com

יסודות

מגידיש אורן

054-6686941

oren.megi@gmail.com

נצר חזני

מעודד יגאל

054-5684970

igal426@gmail.com

יד בנימין

פריימן משה

050-5334280

abafrieman@gmail.com

גני טל

רמות אחיקם

050-4742018

achikamramot@gmail.com

חפץ חיים