בי"ס הנותן חינוך תורני- ציוני מובהק בתכנית לימודים מלאה- לימודי חול ברמה גבוהה, תגבור לימודי קודש ותכניות לימוד מיוחדות, כוללות יצירתיות ובחירה. חדשנות פדגוגית ושיטות למידה מתקדמות. עמידה בתקנון הופעה והתנהגות מוקפד- תנאי לקבלת התלמידה.

מנהלת: לימור פריד.  דוא''ל:  limor.fried1@gmail.com