מנכ''לית המועצה אמונה על ההטמעה של מדיניות ראש המועצה וביצוע החלטות המתקבלות במליאה.

תחומי אחריות:

  • טיפוח תהליכי הלמידה לשם מתן שירות יעיל ואפקטיבי ומגוון מענים לכלל ציבור התושבים.
  • אחריות על תכנון ויישום תכניות אסטרטגיות ותרגומן לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
  • על ניהול עבודת המטה בתחומים חוצי ארגון.
  • ניהול, ליווי וביצוע מכרזי המועצה.
  • פעילות קישור וייצוג בתוך הרשות כלפי התושבים ומוסדות.
  • גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות.
  • הקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים, היחידות וכן הנהלים של הרשות.
  • היערכות הרשות לאירועי ביטחון ואסון.
יהודית אמיר
מנכ''לית
08-8634290