נוסדה בשנת 1946 על-ידי קבוצה של פליטי שואה שעלו לארץ. יסודות משתייכת לתנועת פועלי אגודת ישראל ומונה כ- 900 תושבים.
ביסודות מעונות יום, גני ילדים, תלמוד תורה וישיבה.
המושב נמצא כיום לפני הרחבה של 115 יחידות לציבור החרדי