הוקמה עבור קהילת גני טל שגורשה מגוש קטיף על אדמות הקיבוץ חפץ חיים. כמה מבני המושב המשיכו לעסוק בחקלאות. בקרב הדור השני ישנו עיסוק במקצועות מגוונים יותר.
במושב הוקמו מבני ציבור וקהילה רבים ביניהם: גני ילדים, מעונות יום, מועדון, בית כנסת ותנועת הנוער "בני עקיבא".

המושב מונה כ-1029 תושבים שבחרו להישאר יחד במשך כל השנים ושהו ביד בנימין עד הבניה המחודשת.
רב המושב הרב אביעד ספרוני.