טלפונים חיוניים לשעת חרום

מוקד המועצה - 2621* או        08-8634222

קב"ט המועצה - רתם גן  -       08-8634208

קב''ט מוס''ח ומנהל מוקד - רפאל מכלוף - 08-8634306

מזכירת קב"ט - ריקי רכניצר - 08-8634288

שוטר קהילתי מועצתי - רס"ב דוד שמש -  050-6274248

שוטר מרכז השיטור -     רס''ר דור כנפו - 050-6658000

מפקד בסיס המתנדבים - דנינטו סמלין  -   053-4296769

משטרה - 100

מגן דוד אדום - 101

מכבי אש - 102

מרכז דחק

מרכז דחק הינו מרכז שיופעל בזמני חירום. המענה שיינתן הינו מענה ראשוני עבור הסובלים מחרדה, מהלם, בלבול או שאר תגובות נפשיות/רגשיות החורגות מגדר הרגיל. לאחר המענה הראשוני ובירור הצרכים, יופנו הפונים במידת הצורך לגורם הטיפול הרלוונטי. המרכז יהווה מענה לפניות ציבור התושבים, וכן לאורחים השוהים במועצה, היות ואנו מועצה קולטת. קליטת הפניות תתבצע ע"י עובדות סוציאליות ופסיכולוגיות עובדות המועצה, וכן ע"י תושבים מתנדבים מתחומי הטיפול אשר יוכשרו לכך.

מצבי חרום