לימודי ארץ ועולם באור חדש


על מנת לגוון את לימודי מולדת וגאוגרפיה ולחבר ביניהם לבין התלמידות, אצלנו באור חדש לומדים אותם בשיטת באמצעות פרויקטים, בתקופה מרוכזת.
בימים אלו, תלמידות אור חדש חוקרות ולומדות לימודי ארץ ועולם- כל כיתה לפי הנושא שלה. בתמונות: כיתה ג' חוקרות מעגלי שייכות, כיתה ז חוקרות ויוצרות סביב נושא הגלובליזציה.
במקביל לאלו כמובן ההכנות לפסח וברכת האילנות- נאחל לכל תושבי נחל שורק ולעם ישראל בכל מקום שהוא פסח כשר ושמח "בניסן נגאלו ישראל".