חוברות לפסח באור חדש


30 יום קודם הפסח.

זכינו וכיתות רבות בבית הספר הספיקו בנוסף ללימוד לקראת פסח לכתוב ולהוציא חוברות בעלות תכנים משלהן. את התכנים קבצו מפרשנים.. הוסיפו וסידרו.
כמה נחת לשבת לשולחן הסדר עם חוברת כזו. אשרינו שזכינו! פסח כשר ושמח!