הפניק לחג


בנות השרות של גרעין יד בנימין בשיתוף היחידה להתנדבות הזמין את התושבים ל"הפניק" - הפנינג ופיקניק לחג

הילדים נהנו מתחנות פעילות שונות שארגנו והפעילו הבנות ופיקניק משפחתי על הדשא

היה נעים ומהנה