חג מתן תורה בניצני התורה


בת"תמד ניצני התורה התכוננו לחג מתן תורה מכמה כיוונים,
ביום ראשון קיימנו לימוד "אבות ובנים" בבית הכנסת בנצ"ח, רגעי רוממות והתרגשות של לימוד יחדיו האבות עם הבנים.
 ביום שלישי התכנסנו לחלוקת פרסים לכל משנני ולומדי משניות מסכת אבות במסגרת מבצע "הנני" שיסתיים בחג השבועות. תלמידים רבים למדו ושיננו בשמחה.
תלמידי כיתה ג' סיימו את סדר מועד לכבוד החג וחגגו בסעודת מצוה.
תלמידי כיתה ו'  השתתפו ביום שני בכנס הת"תמדים הארצי בבנייני האומה במעמד הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו, קיבלו את ברכתו והשתתפו בסיום משניות הש"ס. 
גם על הצד החומרי לא פסחנו בכיתות בהכנת מאכלי חלב ועוגות גבינה טעימות....
בע"ה שנזכה להרבות בלימוד התורה ולקבלה בשמחה.