שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: הזמנה להציע הצעות ליתן שירות מקצועי ייחודי בתחום שרותי רפואה וקהילה תומכת– לגיל השלישי לתושבי המועצה האזורית נחל שורק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2024 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 81-2023 למתן שירותי הדברה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/12/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: קול קורא להפעלת חוגי ילדים- הארכת מכרז עד 24/12/23 קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/11/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז 78-23 אספקה אחזקה ותחזוקה של מערכות ביטחון טכנולוגיות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/08/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז להקמת מתקני נינגה קטגוריה: קולות קוראים סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/08/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז חימום בריכת שחיה ביד בנימין קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/07/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: ועדת השלושה לבחירת משכל כחברה מנהלת למכרז רכבים לת/25/2022 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/04/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי גבייה כוללים עבור מועצה אזורית נחל שורק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: בקשה להצטרפות למאגר היועצים של המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2022 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים