ביה"ס היסודי הותיק והגדול באזור ובו כיתות לימוד נפרדות לבנים ובנות. 
בביה''ס תכנית לימודים עשירה בכל המקצועות, תכניות לחינוך משלים ייחודיות, מרכזי למידה חדשניים, מעבדות ומתקנים ברמה גבוהה.
מושם דגש על שילוב אוכלוסיות שונות, כולל תלמידים עם צרכים מיוחדים בתוך ביה"ס ומבי"ס "לב ברויאר" הצמוד.
בביה''ס פעילות חברתית ענפה, "בי"ס מנגן" בו התלמידים לומדים נגינה בכלים שונים ברמה מקצועית.

מנהל בית ספר בנים: הרב אריאל טנא 

מנהלת בית ספר בנות: נורית ראובן   טלפון: 08-8634250

אחריות פדגוגית: משרד החינוך

מפקחת ביה"ס: הגב' רחלי ויסברד

אחריות מיניסטריאלית: מחלקת חינוך במועצה