בס"ד   

החלטת המועצה האזורית "נחל-שורק"
בדבר היטל ארנונה כללית לשנת המס 2011

מחלקת הגביה: ימים א',ב',ג',ה' 8:00-12:45. טלפונים: 08-8634206/294

צו ארנונה 2011
מידע למבקשי הנחות מארנונה שנת 2011
הנחת ועדה 2011
הנחת הכנסה 2011

הוראה לחיוב חשבון


דף מידע למבקשי הנחות מארנונה שנת 2010
צו ארנונה 2010

צו ארנונה 2009

צו ארנונה 2008

המרפאה האזורית
שרותי מ. הפנים
הספריה האזורית
דפי שורק
אתר מצעדת י"ם
אתר המסע לפולין
משרד הפנים
מנהל מקרקעי ישראל