חפש
פניה למוקד המועצה


פניה לראש המועצה - אלי אסקוזידו
iso

חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

מהו חופש מידע?
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

מהי רשות ציבורית?
ההגדרה "רשות ציבורית" כוללת את הממשלה, משרדי הממשלה, יחידות הסמך של משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי משפט, בתי דין, רשויות מקומיות, תאגידים, חברה-בת ממשלתית, וכן כל גוף הממלא תפקיד ציבורי.

מי רשאי לבקש בקשה על פי חוק חופש המידע?
כל אזרח או תושב רשאי להפנות לרשות ציבורית בקשה למידע על פי חוק חופש המידע.

כל המידע בדף זה לקוח בפורטל הכנסת והיחידה הממשלתית לחופש המידע.

 ממונה: נירית כנה

08-8634215

050-6363578

nirit@ma-soreq.org.il

-------------------------------------

עדכון מחיר הגשת בקשות 15/12/2015

בעקבות ירידת המדד עודכנו אגרות חופש המידע בשני היבטים

סכום ההתחייבות עומד כיום על 149 ₪ במקום 150 .

אגרת הפקת תקליטור עומדת על 2.49 ₪ במקום 2.5 .

השינוי נעשה בהיבטים אלו בלבד מפני שעל פי התקנות, במקרה ובו סכום האגרה עולה על 10 , עדכון האגרה נעשה רק אם הוא מעל 1 ₪ שלם. במקרה ובו סכום האגרה (כמו במקרה של אגרת התקליטור) נמוך מ- 10 שקלים העדכון נעשה גם אם מדובר באגורות.

לתשומת לבכם כי השינוי באגרת הפקת התקליטור רלוונטי רק בתשלום שנעשה באמצעות כרטיס אשראי.

 פרסום תבחינים - 2016

 

 קבצים מצורפים
קובץ1: נתוני חופש המידע לשנת 2014 ו- 2015
קובץ2: נתוני חופש המידע לשנת 2016
המועצה האזורית נחל שורק ד.נ. עמק שורק יד בנימין 76812  טלפון: 08-8634222  
תיכנות: מיכאל פלוטניצקי עיצוב אתרים : נרינסקי © כל הזכויות שמורות למ.א. נחל שורק