חפש
פניה למוקד המועצה


פניה לראש המועצה - אלי אסקוזידו
iso

מחלקת הנדסה

מחלקת הנדסה

מהנדס המועצה: תומר שמוקלר

מזכירה: ריקי רכניצר

טלפון: 08-8634275

פקס:  073-7164281

אימייל: riki@ma-soreq.org.il

קבלת קהל בתאום מראש

תהליך קבלת אישור בניה

השלבים לצורך הגשת תכניות בניה לאישור המועצה הם:

 1. שליחת קובץ תוכנית הבניה כולל נספח סניטרי (בקובץ PDF) במייל לכתובת:riki@ma-soreq.org.il או הגשת הקובץ ע"ג דיסק.
 2. הגשת טופס "הצהרת פועלים" (ראה למטה) לחתימת קב"ט המועצה חגי שררה לאחר מילוי הפרטים בטופס. טופס שיוגש לקב"ט ללא פרטים וחתימה לא יטופל.
  ניתן להגיש את הטופס גם בפקס: 073-7164281, או למייל riki@ma-soreq.org.il 
  לאחר חתימת הקב"ט יש להגיש את הטופס לוועדה לבניין ערים שורקות יחד עם התוכנית המאושרת.
 3. מילוי טופס הוראת קבע למועצה. הוראת הקבע לא תמומש והיא לצורך משרדי בלבד. ראו טופס למטה.
 4. צילום תעודת זהות כולל ספח הכתובת של בעל המגרש.
 5. חוזה פיתוח/הסכם חכירה/אישור זכויות על המגרש המבוקש. במידה והמגרש נמכר ואין עדיין אחד מהאישורים הנ"ל, חובה להציג חוזה קניה על המגרש.
 6. הגשת תוכנית בניה באחד מיישובי המועצה (פרט ליד בנימין), מחייבת החתמה של מזכירות היישוב בטרם הגשת התוכנית לאישור המועצה. תוכניות שיוגשו ללא חתימת היישוב לא יאושרו.
 7. חתימה על ערבות לפינוי פסולת ונזקים לתשתיות.
 8. הגשת תוכנית הבניה מודפסת לחתימת ואישור המועצה.
 9. הגשת התוכנית החתומה לוועדה לתכנון ובניה שורקות.
 10. בנוסף  יש היטלים לפי חישוב גודל הבית והמגרש. לצורך הסדר תשלום היטלים מח' הגבייה פתוחה בימים א'ב'ד'ה' בשעות 08:00-13:00


  בהצלחה!

הצהרת פועלים

מדיניות לזירוז הליכי רישוי לבניית ממ"ד- הועדה לבניין ערים "שורקות"

לאתר הועדה לבניין ערים "שורקות"

המשרד להגנת הסביבה- הוראות להנפקת אישורי התקשרות לטיפול בפסולת בניה

המועצה האזורית נחל שורק ד.נ. עמק שורק יד בנימין 76812  טלפון: 08-8634222  
תיכנות: מיכאל פלוטניצקי עיצוב אתרים : נרינסקי © כל הזכויות שמורות למ.א. נחל שורק