חפש
פניה למוקד המועצה


פניה לראש המועצה - אלי אסקוזידו
iso

חוק ''חופש המידע''

יום ראשון כח' שבט, 7/2/2016

בשנת 1998 נחקק "חוק חופש המידע" לפיו לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות  ציבורית. 

 החוק תוקן בשנת 2005 וקבע כי רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש  ברשותה, באתר האינטרנט שלה, אם קיים ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה.

"מידע על איכות הסביבה" הוגדר כמידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד .

בשנת 2009  תוקנו "תקנות חופש המידע" (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) ובהן נקבע כי מפגע סביבתי הינו, בין היתר, "שינוי תכונותיה של הקרקע מבחינה כימית, ביולוגית, בקטריולוגית, רדיואקטיבית או אחרת, או שינוי הגורם לכך שהקרקע תהיה מסוכנת לבריאות הציבור, או עלולה לפגוע בחי או בצומח, או פחות ראויה למטרה אשר לה היא משמשת או נועדה לשמש".

התקנות קבעו כי רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע, ובלבד שאותו מידע הוא לגבי חומר, רעש, ריח או קרינה שנמדדו או שנפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים, והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, אף אם הפליטה או תוצאות המדידה אינן עולות על המותר על פי כל חיקוק, צו, תכנית, רישיון עסק או כל היתר או רישיון אחר.

המידע באדיבות נירית כנה, מנהלת הספריה האזורית, פניות הציבור וחופש המידע. המועצה האזורית נחל שורק ד.נ. עמק שורק יד בנימין 76812  טלפון: 08-8634222  
תיכנות: מיכאל פלוטניצקי עיצוב אתרים : נרינסקי © כל הזכויות שמורות למ.א. נחל שורק