שרית שרף
מנהלת מדור
08-8634221
050-7955041

החזון: 

איכות הסביבה היא איכות חיים ולכן בנחל שורק פועלים כדי לשמר ולטפח סביבה מקיימת ושהפעילות היצרנית החקלאית והמוניציפאלית תתקיים בהרמוניה עם הטבע
מועצה אזורית נחל שורק מתמודדת עם תחומים רבים הנוגעים לשיפור איכות החיים והסביבה ופועלת להגברת המודעות הסביבתית בקהילות הישובים ובמוסדות החינוך

יעדי המדור:

קישור בין המועצה למשרד לאיכות הסביבה בנושאים של זיהום אויר, מים ורעש
הפעלת מערך פיקוח למפגעים סביבתיים
הטמעת ערכי איכות הסביבה
העלאה וטיפוח המודעות הסביבתית
חינוך סביבתי בבתי הספר במועצה
שמירה על עקרונות סביבתיים בבניה ופיתוח שטחים