מחירים חד פעמיים

  • כניסה חד פעמית לתושבי מועצה 35 שקלים, כרטיסיה של 12 כניסות 330 שקלים
  • כניסה חד פעמית לתושבי חוץ     40 שקלים, כרטיסיה של 12 כניסות 380 שקלים

כניסה חד פעמית וכרטיסיות:

תושב מועצה

  • כניסה בודדת – 35 ₪.
  • כרטיסייה –  330 ₪ (12 כניסות).

תושב חוץ

  • כניסה בודדת – 40 ₪.
  • כרטיסייה – 380 ₪ (12 כניסות).

**שימו לב הבריכה אינה פעילה בחוה"מ סוכות ופסח. 

 

ספטמבר:

 

מנהל הבריכה

אופיר אליהו
מנהל הבריכה
08-6709999
050-2620384