טובה שץ – מנהלת גנים והגיל הרך
יוסף וייסנשטרן – חבר
יגאל מעודד – חבר