משה פריימן – חבר
אחיקם רמות – חבר
יגאל מעודד – חבר