תנאי סף לקבלת מלגות לספורטאים מצטיינים בענפי ספורט אישיים לשנת 2023

מועצה אזורית נחל שורק רואה חשיבות רבה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות רבות בתחומי הספורט, כחלק מהמעטפת בחרה המועצה להעניק מלגה עד 3,000 ש''ח מתוך הוקרה על הישגיהם של ספורטאי המועצה בענפי הספורט האישיים וזאת לאור המאמץ הרב הכרוך בדרך הספורטיבית שהם משקיעים בה על מנת להגיע להישגים אלו. בסמכות הוועדה להעניק מלגת השתתפות נוספת שנתית, לנסיעות לתחרויות בחו''ל של עד 2,000 ש''ח עבור הוצאות כלכליות להשתתפות באליפות אירופה/עולם כנהוג בהוצאות משלחות לחו''ל.

תנאי הסף לזכאות למלגה:

 • המגיש הינו תושב מועצה אזורית נחל שורק שנתיים לפחות.
 • למגיש או להוריו לא רשומים חובות ארנונה ומים במועצה.
 • המגיש הינו מעל גיל 12.
 • המגיש מתחרה בענף ספורט אשר פועל במסגרת התאחדות או איגוד לפי חוק הספורט.
 • תינתן עדיפות לספורטאים המתאמנים ומייצגים אגודת ספורט במועצה אזורית נחל שורק.
 • תינתן עדיפות לספורטאי המתחרה בענפי ספורט אישיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד הספורט.
 • תינתן עדיפות לספורטאי הישג בענפים אולימפיים
 • תינתן עדיפות לספורטאים בעלי צרכים מיוחדים
 • תינתן עדיפות למתחייבים להעביר פעילויות קהילתיות (הפעלה, הרצאה וכד')
 • ניתן לקבל מלגה פעם אחת בשנה בלבד
 • לא תוענק מלגה שנה אחר שנה ברציפות לאותו ספורטאי
 • הספורטאי משתתף לפחות בתחרות בין לאומית אחת באותה השנה והשתתף כבר לפחות בתחרות בין לאומית אחת בשנתיים האחרונות

* הדיון יערך בפני "וועדת מלגות לספורטאים מצטיינים" אשר תבחן את העמידה בקריטריונים ותמליץ בפני מליאת המועצה על הזכאים למלגות וגובה המלגה. הרכב הוועדה: חבר המליאה יוסי וייסנשטרן, מנהלת המתנ"ס , מנהל מחלקת הספורט במתנ"ס.

*מי שאושרה בקשתו/ה למלגה, מתבקש/ת להשתתף בטקס חלוקת המלגות, כתנאי לזכאות ובמועד שייקבע על ידי המועצה 

*במידה ויהיה ריבוי זכאים תשקול הועדה את החלוקה בניהם.

 

טופס בקשת מלגת ספורטאים

 

שם ושם משפחה:

מספר תעודת זהות:

גיל:

מייל:

מגדר:

כתובת מגורים מלאה:

מס' שנות מגורים במועצה:

 טלפון נייד:

ענף ספורט:

שם האגודה:

מספר שנות פעילות באגודה:

 

 נא לצרף את הקבצים:  טופס הבקשה, עם צירוף צילום ת.ז. וכתובת של המבקש/ת, צילום ת.ז הורים כולל ספח.

אישור רשמי מהאיגוד על ההישג של המועמד/ת בשנת .2023

ככל ויש, אישור היחידה לספורט הישגי על השתייכות המועמד/ת לסגל אולימפי לשנת 2023

 

להורדת הטופס לחץ כאן