בי"ס יסודי תלמוד תורה "אהבת תורה" - יד בנימין:

הלימוד בבית הספר מבוסס על הדרכת חז"ל "בן חמש למקרא, בן עשר למשנה" (שיטת "זילברמן").
התלמידים מקיפים את רוב התנ"ך והמשנה, תוך שינון בנגינה בטעמי המקרא, הכולל חזרות רבות, לצד הבנה יסודית על דרך הפשט.
לימוד הגמרא נעשה בשיטה ייחודית בכיתות החטיבה. הכנה לדרישות הישיבות התיכוניות במקצועות הכלליים.
הלימוד נמשך גם בתקופת החופשות של משרד החינוך, לימוד בשמחה תוך הדגשת התחומים החברתיים.
מנהל: הרב הראל ערוסי
אחריות פדגוגית: האגף לחינוך חרדי - משרד החינוך
מפקח ביה"ס מטעם משרד החינוך: שי קלדרון
אחריות מינסטריאלית: מחלקת חינוך במועצה
טל': 08-8691002, פקס: 08-8691735
דוא''ל: toratha@gmail.com