תלמוד תורה ''ניצני התורה'' נצר חזני:
בית ספר ותיק בתהליכי צמיחה והתחדשות, עם צוות מקצועי וניהול פדגוגי איכותי. ת"ת ממ"ח ובו תגבור ניכר של מקצועות הקודש באיכות ובכמות. עמידה בכל תכנית הלימודים המקובלת בממ"ח, תוך ראיית כל תלמיד עפ''י כישרונותיו ויכולותיו הלימודיים והחברתיים.
מנהל: הרב יגאל דהרי
דוא''ל: yigalda1@gmail.com  נייד:  050-8684150
אחריות פדגוגית: משרד החינוך.
מפקחת ביה''ס: הגב' רחלי ויסברד.
אחריות מיניסטריאלית: מחלקת החינוך במועצה.
דוא''ל: nitzaneihatorah@gmail.com
טלפון: 08-9414101
פקס:  08-9452549

ניצני התורה.jpe