ספריית חפץ חיים

ספרניות:
דבי בנדק , רינת הברמן

כתובת:
אולפנת חפץ חיים, צמוד לפארק המים
 (בווייז: ספריה אזורית נחל שורק, סניף חפץ חיים)

דואר אלקטרוני:
chafetslibrary@gmail.com

שעות פתיחה:
ימים ראשון - חמישי: 9:00-14:00
ימים ראשון, שלישי, חמישי: 16:00-18:30