מקום תחום גיל כותרת
בריכה בריכה ילדים 7-12 שחיה אומנותית