שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: ועדת השלושה לבחירת משכל כחברה מנהלת למכרז רכבים לת/25/2022 קטגוריה: סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/04/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: מכרז לקבלת הצעות למתן שירותי גבייה כוללים עבור מועצה אזורית נחל שורק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/03/2023 תאריך סגירת המכרז:
שם המכרז: בקשה להצטרפות למאגר היועצים של המועצה קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2022 תאריך סגירת המכרז:

עבור לארכיון המכרזים