תאריך: ‏יב'  אלול  תשפ"ג, ‏29 אוגוסט 2023

לכבוד:

הורי התלמידים תושבי מ.א נחל שורק

                                           הנדון : זמני הסעות לבתי ספר במהלך שנת תשפ"ד

הורים יקרים, אנו שמחים לקראת פתיחת שנת לימודים של תושבי מ.א נחל שורק. מטרת  המכתב לפרט את זמני  איסוף של ההסעות מהישובים אל מוסדות החינוך. פיזורים יבועו בהתאם למערכת השעות.

יסודי

שעות איסוף לבית ספר ברויאר:

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

 1. בני ראם - תחילת איסוף : 7:25.
 2. גני טל - תחילת איסוף : 7:30.
 3. חפץ חיים חדשה – תחילת איסוף : 7:40
 4. חפץ חיים תחנה אולפנה + בית חלקיה   – תחילת איסוף : 7:40
 5. נצר חזני + יסודות – תחילת איסוף : 7:40

שעות איסוף לבית ספר טוהר + אהבת :

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

 1. בני ראם + גני טל + בית חלקיה - תחילת איסוף: 7:45
 2. נצר חזני +יסודות : 7:45.

שעות איסוף לבית ספר ניצני תורה:

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

                             ימים א'- ה' :

 1. יד בנימין - תחילת איסוף: 8:00.
 2. בני ראם + גני טל + ח"ח חדשה וישנה - תחילת איסוף: 7:45.
 3. ח"ח חדשה + ישנה  +בית חלקיה +  יסודות  - תחילת איסוף: 7:45.

                                יום  ו' :

 1. יד בנימין - תחילת איסוף: 7:50.
 2. בני ראם + גני טל + ח"ח חדשה וישנה - תחילת איסוף: 7:35.
 3. ח"ח חדשה + ישנה  +בית חלקיה +  יסודות  - תחילת איסוף: 7:35.

שעות איסוף לבית ספר אור חדש:

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

                             ימים א'- ה' :

 1. יד בנימין - תחילת איסוף: 7:50.
 2. בני ראם + גני טל + ח"ח חדשה וישנה - תחילת איסוף: 7:45.
 3. ח"ח חדשה + ישנה  +בית חלקיה +  יסודות  - תחילת איסוף: 7:45.

                                יום  ו' :

 1. יד בנימין - תחילת איסוף: 7:50.
 2. בני ראם + גני טל + ח"ח חדשה וישנה - תחילת איסוף: 7:35.
 3. ח"ח חדשה + ישנה  +בית חלקיה +  יסודות  - תחילת איסוף: 7:35.

ישיבות ואולפנות

שעות איסוף לבית ספר צביה קטיף :

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

 1. נצר חזני  - תחילת איסוף: 7:10.

ספק : ידעי מסחר והסעות בע"מ

 1. בני ראם  - תחילת איסוף: 7:00.
 2. גני טל  - תחילת איסוף: 7:00.
 3. ח"ח חדשה + אולפנת ח"ח   - תחילת איסוף: 7:05.

שעות איסוף לבית ספר אולפנת חפץ חיים :

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

 1. יד בנימין  - תחילת איסוף : 7:35.

ספק : ידעי מסחר והסעות בע"מ

 1. בני ראם  - תחילת איסוף : 7:20.
 2. גני טל  – תחילת איסוף : 7:40
 3. נצר חזני – תחילת איסוף : 7:35

שעות איסוף לבית ספר קבוצת  יבנה :

מסיע : אלתי הסעים בע"מ

 1. בני ראם - תחילת איסוף: 7:10.
 2. גני טל  - תחילת איסוף: 7:10.
 3. נצר חזני + יד בנימין   - תחילת איסוף: 7:10.

שעות איסוף לבית ספר פלך :

ספק : יחס הסעות בע`מ

 1. גני טל + ח"ח  בני ראם  - תחילת איסוף: 7:15.
 2. יד בנימין + נצר חזני   - תחילת איסוף: 7:15.

שעות איסוף לבית ספר אמית + המר :

ספק : יחס הסעות בע`מ

 1. נצר חזני - תחילת איסוף: 7:00.
 2. ד בנימין   - תחילת איסוף: 7:00.

ספק : ג'רפי טל ומור

 1. בני ראם - תחילת איסוף: 7:00.
 2. גני טל + ח"ח  - תחילת איסוף: 7:00.