משה פריימן – יו"ר
גיל גבעתי – חבר
יגאל מעודד – חבר
אחיקם רמות – חבר
אורן מגידיש – חבר