כתובת: רח' האורן, מאחורי הצרכנייה.

טלפון ופקס: 08-8680758

בת שבע גיאר
מנהלת סניף מרכזי
08-8680758
050-7522656

זמני פתיחה:

  • ימים א-ה: 8:30-12:30
  • ימים א-ד: 16:00-18:45
  • יום ה'  16:00-20:00