מועצה המונה שבעה יישובים דתיים וחרדיים המקיימים חיי קהילה איכותיים, תוך שמירה על צביון כפרי, חוסן קהילתי וחיזוק המנהיגות המקומית. 

מטרות ויעדים:

קיום מערכת חינוך פורמלית ובלתי פורמלית מצויינת, מותאמת קהילה ומוכוונת עתיד.

 שמירה על ציביון קהילתי דתי וחרדי.

טיפוח המרחבים הפתוחים וערכי הנוף, החקלאות, הטבע והמורשת הייחודיים לאזור.

מתן שירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי.

מיצוי הפוטנציאל הכלכלי וקיום תעסוקה איכותית, תוך פיתוח החקלאות, התשתיות והתיירות הכפרית, בשילוב עם הרשויות הסובבות.

הרחבת היישובים.