מנכ''לית המועצה אמונה על ההטמעה של מדיניות ראש המועצה וביצוע החלטות המתקבלות במליאה.

תחומי אחריות:

טיפוח תהליכי הלמידה לשם מתן שירות יעיל ואפקטיבי ומגוון מענים לכלל ציבור התושבים.
אחריות על תכנון ויישום תכניות אסטרטגיות ותרגומן לתכנית עבודה שנתית ורב שנתית.
על ניהול עבודת המטה בתחומים חוצי ארגון.
ניהול, ליווי וביצוע מכרזי המועצה.
פעילות קישור וייצוג בתוך הרשות כלפי התושבים ומוסדות.
גיבוש נהלים, טפסים ודפוסי עבודה ברשות.
הקמה, ארגון והפעלה של המשאבים המנהליים, היחידות וכן הנהלים של הרשות.
היערכות הרשות לאירועי ביטחון ואסון.
 
יהודית אמיר
מנכ''לית
08-8634290