כתובת: ליד בניין המועצה, הכניסה דרך רחבת המועצה.

טלפון: 08-8634247, דוא"ל הספריה: lmans@walla.co.il

נעמי דהן
מנהלת הסניף
054-6418967

ספרניות: גליה גודלבסקי, אפרת מלמד, שיראל אללי.

שעות פתיחה:

  • ימים א'- ה'  9:00-12:30
  • ימים א'- ד'  16:00-18:30
  • יום ה'        16:00-20:00